Wakil Kepala Sekolah

Dra. Linda Lidhia, M.Pd.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
Vivi Silviana, S.Pd.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Eka Novita, S.Kom, M.M.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana